Your LEGAL WELL-BEING

LEGAL WELL-BEING Kancelaria Adwokacka Adwokat Roksana Strubel

Zakres usług

Doradzamy w sprawach związanych z wprowadzeniem produktów na rynek, od prowadzenia badań klinicznych i negocjowania umów o wytwarzanie po komercjalizację (dystrybucja i marketing). Wspieramy we wdrażaniu nowych usług oraz modeli biznesowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.

Oceniamy planowany model działalności i dokonujemy wymaganych rejestracji

Doradztwo w zakresie obrotu produktem regulowanym, w tym w zakresie różnorodnych modeli i strategii dystrybucji

Wsparcie prawne w zakresie wymogów prawnych rozpoczęcia i prowadzenia działalności na rynkach regulowanych

Rejestracja działalności, wsparcie przy uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń

Negocjujemy umowy

Przygotowywanie umów handlowych, w tym m.in. umów na wytwarzanie produktów, dystrybucyjnych, licencyjnych, przeniesienia praw autorskich

Przygotowywanie umów jakościowych

Prowadzenie negocjacji z kontrahentami

Wspieramy w sporach i reprezentujemy przed organami nadzoru, sądami, KIO

Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed m.in. WIF, GIF, URPL oraz sądami administracyjnymi

Reprezentacja przed sądami w sporach gospodarczych z kontrahentami

Reprezentacja w postępowaniach sądowych w przedmiocie znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji

Reprezentowanie podmiotów leczniczych w sporach z pacjentami

Prowadzimy szkolenia otwarte i zamknięte – na zamówienie klienta