Your LEGAL WELL-BEING

LEGAL WELL-BEING Kancelaria Adwokacka Adwokat Roksana Strubel

Zespół

Adw. Roksana Strubel

Założycielka kancelarii LEGAL WELL-BEING

Wspiera podmioty z sektora life sciences & healtcare, w tym firmy z branży medycznej, farmaceutycznej i biotechnologicznej, a także żywnościowej oraz kosmetycznej. Wspiera firmy z sektora life sciences & healthcare we wdrażaniu nowych usług i modeli biznesowych oraz komercjalizacji produktów przy szczególnym uwzględnieniu wymogów regulacyjnych i compliance. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w tym sporach gospodarczych.

Adw. Dominika Chrabańska

Of Counsel

Na co dzień w biznesie wspiera firmy z branży farmaceutycznej, medycznej, żywnościowej doradzając w obszarze life sciences. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem farmaceutycznym, w szczególności problematyką dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, obrotem i reklamą produktów na rynkach regulowanych. Dominika regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych i badań klinicznych oraz marketingu produktów.

Zewnętrzni eksperci i konsultanci

dr Anna Gawrońska

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność logistyka.  Wspiera polskie szpitale w zarządzaniu przepływem produktów medycznych oraz w zakresie wdrażania rozwiązań, umożliwiających automatyzację i racjonalizację procesów logistycznych. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia i zarządzania w ochronie zdrowia.