Your LEGAL WELL-BEING

LEGAL WELL-BEING Kancelaria Adwokacka Adwokat Roksana Strubel

Dr Anna Gawrońska

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność logistyka

Uczestniczy w międzynarodowych projektach z zakresu standardów w e-zdrowiu (Antilope, epSOS, openMedicine, UNICOM) oraz w projektach krajowych z zakresu logistyki. Wspiera polskie szpitale w zakresie wdrażania rozwiązań, umożliwiających automatyzację i racjonalizację procesów logistycznych. Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia i zarządzania w ochronie zdrowia.

Wspiera szpitale w zarządzaniu przepływem produktów medycznych. Współpracując z firmami IT, urzędami i stowarzyszeniami branżowymi pomagam wdrażać rozwiązania, zwiększające bezpieczeństwo pacjentów i komfort pracy personelu pielęgniarskiego. Doradza w zakresie implementacji kodów kreskowych GS1 zgodnie z wymogami prawa.

Współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum e-Zdrowia, jak również stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7, członek Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum e-Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Autorka ponad 60 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz dostępnej w trybie open access książki „Zarządzanie procesem przepływu produktów leczniczych w szpitalu”. Uczestniczka licznych konferencji branżowych.