Your LEGAL WELL-BEING

LEGAL WELL-BEING Kancelaria Adwokacka Adwokat Roksana Strubel

Adw. Dominika Chrabańska

Of Counsel

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Akademii Leona Koźmińskiego, na kierunku prawo. Pracę magisterską pt. „Aspekty prawne dopuszczania do obrotu produktów leczniczych” Dominika przygotowała pod okiem specjalistów prawnych z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a pracę podyplomową w ramach Podyplomowego Studium Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem dr. n. farm. Waldemara Zielińskiego.

Dominika odbyła również szkolenie z prowadzenia i organizacji badań klinicznych w ramach Studium Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie aktualnie prowadzi zajęcia ze Słuchaczami.

Na co dzień w biznesie wspiera firmy z branży farmaceutycznej, medycznej, żywnościowej doradzając w obszarze life sciences. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem farmaceutycznym, w szczególności problematyką dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, obrotem i reklamą produktów na rynkach regulowanych. Dominika regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych i badań klinicznych oraz marketingu produktów.

W dniu 18 lutego 2021 r. otrzymała nagrodę Rising Stars Awards Europe 2020 w konkursie zorganizowanym przez brytyjską firmę Euromoney Institutional Investor. Tytuł Rising Stars Awards Europe 2020 jest profesjonalnym uznaniem dla prawników biznesowych, którzy znajdują się na wznoszącej się ścieżce zawodowej kariery. Przyznano je najbardziej obiecującym talentom w 34 jurysdykcjach europejskich, w tym również w Polsce.

Dominika głęboko wierzy w misyjne działanie prawa farmaceutycznego i jest przekonana, że synergia prawa, dobrego serca i profesjonalizm zdziałają wiele.

Prywatnie – zakochana w błękicie sardyńskiej wody i języku włoskim.